Archiv kulturní akce 2011

Senioři v Lanžově
    Po telefonické dohodě s paní starostkou malé obce Lanžov na Královédvorsku se na setkání s místními občany vydala v úterý 27. září 2011 policejní preventistka z Trutnova s kolegou z Obvodního oddělení ve Dvoře Králové nad Labem, který má územní odpovědnost v této lokalitě. Příjemně strávené odpoledne policisté zažili ve venkovním prostředí zvaném "Kiosek", v části Lanžova. Počasí opravdu přálo a senioři na setkání neváhali přijít, někteří dojeli dokonce i na svých bicyklech.
    Policistka po krátkém uvedení zahájila preventivní besedu zaměřenou na téma "Trestná činnost páchaná na seniorech". Seniorům vysvětlila, jaké nebezpečí na ně číhá, ať již při nakupování v obchodech, kde dochází nejčastěji ke krádežím kabelek či peněženek nebo i při návštěvách jejich obydlí, kdy někteří z našich nepoctivých občanů přicházejí s úmyslem něco odcizit nebo je nějakým způsobem podvést. Uvedla jim, pokud se stanou obětí takového činu, jak by si měli počínat a kam zavolat.
    Jelikož část osazenstva ještě řídí vozidlo, motoristi byli poučeni, aby nezapomínali na pravidelné lékařské prohlídky. Cyklistům policistka vysvětlila, jak má správně vypadat vybavené kolo. Celkově se vůbec probrala silniční doprava a zejména problematika chodců.
Policista s územní odpovědností seniorům uvedl několik případů, které se v okolí staly. Jelikož se jedná o vcelku klidnou lokalitu, nemusí mít obyvatelé vesničky strach, ale je dobré, aby byli ostražití a v případě zjištění podezřelých osob, aby si určitě tuto skutečnost nenechali pro sebe. Všem byly rozdány letáčky, které se týkají problematiky seniorů. Akce se zdařila a určitě ne poslední.
Věra Krejčová 29. 9. 2011

Lanžovská Lávka 2011
Dne 20.8.2011 se na koupališti v Lanžově uskutečnila tradiční Lanžovská lávka.
Po problémech v kempu a špatném letošním počasí se za pomoci místních občanů přistoupilo k uskutečnění této akce. Soutěž byla zahájena ve 13:00 hodin u velkého bazénu v areálu kempu. Ozvučení zajistil pan Hrnčíř a soutěžema skvěle provázel náš moderátor Martin Antonín.
    Sponzorem    akce    byla   Obec,  p. Milan Jakl - bezpečnostní a požární servis   a autodoprava Pospíšil.
Soutěžilo se ve třech disciplínách:  jízdě na kole,  jízdě s kolečkem a v běhu. Malé děti a mladší účastníci byli za každý pokus projet či přeběhnout připravenou vratkou lávku odměněni sladkostí. Na výherce čekaly ceny od sponzorů akce. Pro všechny účastníky bylo zajištěno  občerstvení  a objednáno hezké počasí, které nezklamalo.
    Tradiční lávka byla zakončena kolem 18té hodiny a pro návštěvníky kempu, kteří vytrvali až do večerních hodin, pokračoval program vystoupením živé kapely.
Ještě jednou díky všem zúčastněným, sponzorům a hlavně občanům, kteří se na celé akci podíleli.
    Fotografie naleznete v zde... a jako bonus se můžete podívat na krátké video, jak to kapela rozjela v punkovém stylu
Počátačoví Kurz pro seniory
    Z nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových se v naší obci konal projekt: Senioři komunikují pro rok 2011, který se týkal obsluhy počítačů. Naše obec byla vybrána mezi 20obcemi ze 140 podaných žádostí.
    Kurz se konal od pondělí do čtvtka 8.-11.8.2011 od 15-18 hodin. Senioři z naší obce si tak rozšířili svoje znalosti na PC a vzájemně si předali informace o dění v obci.
Poslední den před ukončením kurzu proškolil naše seniory ředitel náchodské pobočky České spořitelny Ing. Oldřich Novák ve věci využívání bankomatů a platebních karet.

Fotografie naleznete v zde...


Přednáška o Austrálii
    Dne 5.8.2011 proběhla přednáška pana Černíka o Austrálii, která se konala v místní hasičské zbrojnici za velké účasti místních občanů.
    Zajištěno bylo občerstvení a nenašel se nikdo, kdo by nebyl spokojen.
Fotografie naleznete v zde...

Vítání občánku
    Dne 11.6.2011 se uskutečnilo v obci po 9 letech vítání občánků. Rodiče, nové občánky i jejich rodinné příslušníky a ostatní zúčastněné přivítala starostka obce. Přivítala 10 dětí, tři maminky se z účasti omluvily z rodinných důvodů. Kulturní vložkou byl program dětí mateřské školy v Lanžově, za jehož přípravu velice děkujeme paní ředitelce. Děti byly samozřejmě bezprostřední a snaživé. Pro některé občánky (ty odrostlejší) to byl zážitek, který si budou zřejmě dlouho pamatovat a na rozdíl od miminek ho budou moci vyprávět i svým dětem.
    Maminkám předala paní starostka kytičku a upomínkový list. Upomínkové předměty z keramiky pro tento významný den obci pro nové občánky darovala paní Blanka Moravcová, které patří velký dík. Poděkování patří i paní Martínkové a paní Antonínové, které se podílely na přípravě a zdárném průběhu celého odpoledne.
Fotografie naleznete v zde...
Mezinárodní den Dětí
    Dne 5.6.2011 se uskutečnil v kempu Lanžov Mezinárodní den dětí. Pro tento den připravily paní Pavlíčková a paní Knická několik soutěží pro děti. Provozní kiosku zajistil propagaci dětského dne v rádiu Magic. Dva jejich programátoři přijeli do Kempu s upomínkovými předměty a dětem malovali na tvář v doprovodu hudby z jejich vozu. Za každou snahu a splnění soutěžního úkolu byly děti odměněny sladkostmi.
    Soutěže se zúčastnili dobrovolně i tatínkové a maminky, aby podpořili nesmělá dítka. Jejich snaha byla oceněna velkým potleskem. Soutěžící byli po ukončení  akce slosováni. Výhry pro ně připravila provozní a obec Lanžov. Počasí nám přálo a tak se celá akcevydařila.
Fotografie naleznete v zde...
Mikuláš navštívil naše děti
V neděli 5.12.2010 navštívili Mikuláš, anděl a čerti naše děti.
V této tradici bychom rádi pokračovali i  v dalších letech.

... zpět

TOPlist