Archiv kulturní akce 2014

 Uskutečnilo se:
Dne 7.12.2014 od 14:00hodin se konal v kostele sv.Bartoloměje v Lanžově adventní koncert, který navazoval na adventní koncert v Dubenci, konaný dne 30.11.2014.
V kostele zazněly vánoční koledy, písně s duchovní tématikou, kontrabasové variace a jiné v podání pana Lukáše Pelce. Koncert navodil vánoční atmosféru a byl kulturní potěchou pro všechny návštěvníky. Všichni byly po ukončení koncertu pozváni do společenské místnosti obce k malému pohoštění, shlédnutí vánočních dekorací, které připravily paní Antonínová Dagmar a Lenka, Moravcová Blanka, Pourová Hana a manželé Liškovi. Děti si mohly namalovat sádrové odlitky s vánoční tématikou. Všichni návštěvníci ochutnali 14 druhů vánočních rohlíčků a z nich vzešla jako vítězka paní Lenka Antonínová. Všem, kteří napekli rohlíčky patří velký dík. Ženy pekařky se stali inspirací pro recepty na rohlíčky obce Lanžova. Celá akce byla zakončena kolem 18 hodiny. Bylo možno zakoupit i vonné svíčky a vánoční doplňky. Nevyužité sádrové výrobky od p.Pourové byly po akci předány dětem MŠ k dozdobení. Foto zde...
 

 
Vítání občánků - Dne 29.11.2014 přivítala paní starostka v prostorách obecního úřadu v Lanžově nové občánky obce, kteří přišli na svět od září 2013 do září 2014. Narodili se tři chlapci, jeden v části obce Lhotka, druhý v části Sedlec a třetí v části Miřejov. S nimi se slavnostního odpoledne účastnili rodiče a rodinní příslušníci.
Děti z MŠ v Lanžově pod vedením paní ředitelky a paní učitelky předvedly krátké vystoupení, které zpestřilo tento významný den. Děti přišly v doprovodu svých rodičů, kteří své ratolesti při vystoupení plně podporovali.
Narozeným občánkům paní starostka popřála hodně lásky, štěstí, zdraví, rodinné harmonie a rodičům, aby jim byly oporou a vzorem po celý jejich život.
Paní starostka předala maminkám kytičku a upomínkový list, dětem malou pozornost a finanční hotovost.
Pro všechny zúčastněné bylo připraveno malé pohoštění. Za pomoc při akci a pořízení fotodokumentace patří poděkování zastupitelce Lence Antonínové. Foto zde...
 

Vysazování zeleně Foto zde... MŠ LANŽOV pomáhala Foto zde...-26.7.tradiční Lanžovská lávka se uskutečnila o letošních prázdninách od 13:00hodin za krásného slunného odpoledne v STZ u velkého bazénu. Ozvučení s příjemnou hudbou zajistil pan M. Hrnčíř a celou akcí skvěle provázel moderátor M. Antonín společně s p. D. Krámem. Sponzorem akce byla Obec. Soutěžilo se ve třech disciplínách: jízdě na kole, jízdě s kolečkem a v běhu, v kategoriích do 12 let, do 18 let a dospělí. Výhercům ve všech disciplinách byly na závěr předány ceny. Pro všechny účastníky bylo zajištěno občerstvení, o které se postarala částečně obec a provozovatel kiosku. R. Nosek se postaral o vystoupení hosta, kterým byl herec Michal Guliáš (představitel role ve filmu: Ženy v pokušení).
Tradiční lávka byla zakončena kolem 19. hodiny, kdy dorazila do kempu živá hudba (Country kapela Stromek a Big beatová kapela Demo band z Jaroměře), která se postarala o zábavu do pozdních hodin pro přítomné návštěvníky celé akce a ubytované návštěvníky ve stanech a chatkách.

Obec touto cestou chce poděkovat hlavně pořadatelům z řad SDH Lanžov (L. Antonínová, J. Zubr, J. Málek , D. Krám a další…, a všem, kteří se na celé akci podíleli.

Foto zde...


V neděli dne 1.6. se konal den dětí v Lanžově ve sportovně turistickém zařízení. Pro děti byly přichystány soutěže. Paní Lenka Antonínová přivedla do areálu koně a tak si zájemci, jak malí tak i velcí, nenechali ujít možnost projížďky. Paní Katka Pavlíčková namalovala dětem i dospělým na přání motivy na obličej a svoji tvořivost si děti vyzkoušely i malováním různých motivů na sádrové odlitky, které připravila paní Pourová. Byla tu i možnost jak pro děti tak dospělé střelba ze vzduchovky. Děti se mohly vydovádět na skákacím hradu a mohli se i projet na motorkách po areálu (nikoli jako řidiči), O tyto atrakce se postaral pan r. Nosek. Celou akci doprovázel produkovanou hudbou L. Horáček. Všem, kteří se na akci podíleli patří poděkování.

Foto zde...


Veselá Trojka - 27.7.2014 v areálu STZ další akce pro seniory a to hudební produkce Veselá Trojka, která zahrála jak k poslechu, tak následně i k tanci.

- Foto zde...

 

 

 


-20.4. koncert v kostele sv. Bartoloměje: Své umění předvedl od 14:00 Lukáš Pelc. Následovala velikonoční výstavka v objektu č.p.3, kde byly umístěny ukázky keramiky paní B. Moravcové, Sádrové odlitky od p.Pourové a tvorby z perníku od p.D.Antonínové, výzdova velikonočních vajíček o kterou se opakovaně postarala p. L.Antonínová a V.Machková. Děti i dospělí si vyzkoušeli malování perníků, vajíček a velikonočních motivů ze sádry. Vystaveny byly obrázky a tvorba dětí z MŠ. U objektu č.p.10 za kostelem si mohli vyzkoušet svoji zručnost malí i velcí při pletení pomlázek, při tvorbě výrobků ze slámy a malování na keramiku. Všem, kteří se na akci pro občany i návštěvníky podíleli patří velký dík.  Foto zde...
30.4. pálení čarodějnic- Děti i dospělí se tradičně sešli na louce u hřbitova u hranice, kterou připravili členové SDH spolu se zaměstnanci obce. Obec zajistila pro zúčastněné opékaní buřtů, po setmění se všichni rozloučili ohňostrojem a dospělí se odebrali na malé občerstvení do společenské místnosti obce.
 

Přednášky:

Foto zde...

TOPlist