Archiv kulturní akce 2016

Uskutečnilo se:

 

Adventní koncert - 4.12.2016

4.12.2016 se uskutečnil v kostele adventní koncert, kde účinkoval Královédvorský chrámový sbor pod vedením sbormistra Víta Havlíčka. Následovalo malé občerstvení pro návštěvníky v č.p.3 s výstavkou vánočních dekorací, perníčků, keramiky a malování na sádrové odlitky.

Foto zde...

 


Lanžovská Lávka - 30.7.2016

Lanžovská lávka se tradičně uskutečnila o letošních prázdninách v prostorách Kempu. Soutěž byla zahájena od 13:30 hodin u velkého bazénu v areálu za krásného letního počasí. Ozvučení zajistil pan Michal Hrnčíř a celou akcí skvěle provázeli moderátoři Jaroslav Tomášek a Martin Antonín. Sponzorem akce byla Obec, Pospatrans s.r.o., a Lukáš Dašek. Soutěžilo se ve třech disciplínách: jízdě na kole, jízdě s kolečkem a v běhu, v kategoriích do 12 let, do 18 let a dospělí. O řádný průběh soutěže se v letošním roce, kdy sluníčko přálo ve velké míře, se postarali zástupci obce i SDH. Výhercům ve všech disciplínách byly na závěr předány ceny. Pro všechny účastníky zajistila občerstvení Obec a provozovatel kiosku. Tradiční lávka byla zakončena po 17-té hodině. Večer k tanci a poslechu zahrál DJ Michal Hrnčíř výběrem hudby pro všechny i na přání.

Děkujeme zúčastněným a všem, kteří pomohli a podíleli se na akcí .

 


 

MDD 2016 dne 4.6.2016
Hudbou a komentářem doprovázeli starostka a pan M. Antonín. Na úvod se mohli děti podívat na loutkové představení Boučkova divadla z Jaroměře a to na pohádku „Kašpárek a princezna“. Následovaly soutěže pro malé i větší děti. Paní Lenka Antonínová přivedla do areálu koně a přidala i soutěž na téma překážek.Paní Katka Pavlíčková namalovala dětem i dospělým na přání motivy na obličej a svoji tvořivost si děti vyzkoušely i malováním různých motivů na sádrové odlitky od paní Pourové, které si mohly následně odnést domů. Pan Rostislav Rejl předvedl modely aut, motorky a letadel ovládaných elektronicky. Po ukončení obdržely všechny děti za svoji účast a aktivitu malé dárečky. Následovala pěvecká soutěž, kde se osmělilo několik adeptů a zazpívalo do mikrofonu. Za svojí odvahu jim zatleskali všichni návštěvníci. Návštěvníci měli k dispozici občerstvení v kiosku. Počasí se vydařilo a celé odpoledne proběhlo ke spokojenosti všech. Poděkování patří sponzorům R.Rejl, H.Plachetská, E. Rohnová, A.Mičian. Velký dík i všemz řad občanů, kteří se podíleli na zdárném chodu dětského dne.

 

 

TOPlist